top of page
Conference Room

אודות

אופטימום פנסיה

אופטימום פנסיה מנהלת חסכונות פנסיונים ללקוחות בעלי שכר של מעל ל-25,000 ₪.

תיקי הפנסיה מנוהלים בקרנות הפנסיה המובילות בישראל במסלולי השקעה המותאמים לגיל ורמת הסיכון/סיכוי המועדפת על הלקוח.

התאמת הרכב הנכסים של תיקי הפנסיה לתנאי השוק מתבצעת על ידי אנשי מקצוע בעלי רישיון ממשרד האוצר עם עשרות שנות ניסיון בשווקי ההון בישראל ובעולם.

באופטימום מאמינים בניהול אקטיבי המתאים את הרכב הנכסים בתיק הפנסיה לתנאי השווקים. בשונה מניהול תיק פנסיה פסיבי במסגרתו לא מתבצעים שינויים לאורך עשרות שנים, באופטימום מתאימים את הרכב התיק כל מספר שנים בהתאם למצב איגרות החוב והמניות בשווקים הפיננסיים.

ניהול תיק פנסיה אקטיבי מאפשר ללקוחותינו להגדיל את הקיצבה הצפויה בגיל הפרישה לפנסיה בעשרות אחוזים ללא הגדלת סיכון.

bottom of page