top of page

הפסקתי להפסיד בקרן הפנסיה

תמונה דף נחיתה.png

החלפתי למסלול חסכון ללא ירידותהרעיון כי מסלולי אג"ח הינם אפיק סולדי שגוי מיסודו

צור קשר למידע אודות מסלולי השקעה ללא פוטנציאל להפסדים 

bottom of page