top of page

"העברתי ביטוח מנהלים לקרן פנסיה והגדלתי את הפנסיה ב 32%!"


אם סוכן הביטוח של החברה שכנע אותך להפריש חלק מהשכר לביטוח מנהלים, אתה משלם דמי ניהול מופרזים

%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%
bottom of page